MEVLANA DEMİŞ Kİ;

MEVLANA DEMİŞ Kİ;

“Ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımlaseverim.
Olurya …
Kalpdurur …
Akılunutur …
Ben dostlarımıruhumlaseverim.
O ne durur, ne de unutur … “

Sonsuzbirkaranlığıniçindendoğdum.
Işığıgördüm, korktum.
Ağladım.

Zamanlaışıktayaşamayıöğrendim.
Karanlığıgördüm, korktum.
Güngeldisonsuzkaranlığauğurladımsevdiklerimi…
Ağladım.

Yaşamayıöğrendim.
Doğumun, hayatınbitmeyebaşladığı an olduğunu;
aradakibölümün, ölümdençalınanzamanlarolduğunu
öğrendim.

Zamanıöğrendim.
Yarıştımonunla…
Zamanlayarışılmayacağını,
zamanlabarışılacağını, zamanlaöğrendim…

İnsanıöğrendim.
Sonrainsanlarıniçindeiyilervekötülerolduğunu…
Sonra da her insaniniçinde
iyilikvekötülükbulunduğunuöğrendim.

Sevmeyiöğrendim.
Sonragüvenmeyi…
Sonra da güveninsevgidendahakalıcıolduğunu,
sevginingüveninsağlamzeminiüzerinekurulduğunu
öğrendim.

İnsanteniniöğrendim.
Sonrateninaltındabirruhbulunduğunu…
Sonra da ruhunaslındateninüstündeolduğunuöğrendim.

Evreniöğrendim.
Sonraevreniaydınlatmanınyollarınıöğrendim.
Sonundaevreniaydınlatabilmekiçinönceçevreniaydınlatabilmek
Gerektiğiniöğrendim.

Ekmeğiöğrendim.
Sonrabarışiçinekmeğinbolcaüretilmesigerektiğini.
Sonra da ekmeğihakçaüleşmenin, bolcaüretmekkadar
önemliolduğunuöğrendim.

Okumayıöğrendim.
Kendimeyazıyıöğrettimsonra…
Vebirsüresonrayazı, kendimiöğrettibana…

Gitmeyiöğrendim.
Sonradayanamayıpdönmeyi…
Daha da sonrakendimerağmengitmeyi…

Dünyayatekbaşınameydanokumayıöğrendimgençyasta…
Sonrakalabalıklarlabirlikteyürümekgerektiğifikrinevardım.
Sonra da asilyürüyüşünkalabalıklarakarşıolmasıgerektiğinevardım.

Düşünmeyiöğrendim.
Sonrakalıplariçindedüşünmeyiöğrendim.
Sonrasağlıklıdüşünmeninkalıplarıyıkarakdüşünmek
olduğunuöğrendim.

Namusunöneminiöğrendimevde…
Sonrayoksundannamusbeklemeninnamussuzlukolduğunu;
gerçeknamusun, günahelininaltındayken, günaha el
sürmemekolduğunuöğrendim.

Gerçeğiöğrendimbirgün…
Vegerçeğinacıolduğunu…
Sonradozundaacının, yemeğeolduğukadarhayata da
“lezzet” kattığınıöğrendim.

Her canlınınölümütadacağını,
amasadecebazılarınınhayatıtadacağınıöğrendim.

Ben dostlarımı ne kalbimlenedeaklımlaseverim.
Olurya …
Kalpdurur …
Akılunutur …
Ben dostlarımıruhumlaseverim.
O ne durur, ne de unutur …

MEVLANA