KARŞILIKLI BAĞIMLILIK

KARŞILIKLI BAĞIMLILIK

 

Birçokkarşılıklıbağımlılık, bazıinsanların dram ya da kriztutkunuadınıverdiğibirdurumagelir.

Problemlertuhafbirşekildebağımlılıkyapıcıolabilmektedir.

Eğeryeterinceuzunbirsüreıstırap, krizvekarmaşaiçindeyaşarsak, problemlerinhissetmemizisağladığıkorkuveuyarılmahissikonforlubirduygusaltecrübehalinedönüşebilir.Birsüresonraduygularımızıproblemlervekrizlerilebirarayagetirmeye o kadaralışırızki, bizimilgimizolmayansorunlarabulaşmayabaşlayabiliriz. Hattakendimizeuyarıcıbirşeyleryaratmakiçin problem çıkarmayaya da sorunlarıolduklarındandahabüyükbir hale getirmeye bile başlayabiliriz.Özelliklekendihayatımızıveduygularımızıfazlasıylaihmalettiğimizdurumlardabuçokfazlaortayaçıkabilir.

Birsorunlauğraşırkenyaşıyorolduğumuzufarkederiz. O sorunçözüldüğündekendimiziboşveduygulardanarınmışgibihissedebiliriz. Yapacakbirşeyimizyoktur.Krizlerbizimiçinyaşamasırahatyerlerhalinegelirvebizivarlığımızınyeknesaklığındankurtarır.Bu tıpkıpembedizilerebağımlıolmayabenzemektedir, tekfarkıgünlükkrizlerinbizimveailemizin, arkadaşlarımızınhayatlarındagerçekleşiyorolmasıdır.

Kendimiziayırdıktanvekendiişimizebakmayabaşladıktanvehayatlarımızsonundasakinvehuzurlubir hale geldiktensonra, bazıkarşılıklıbağımlılararasıra o eskiheyecanaözlemduyabilmektedir.

Bazenyenihayattarzımızısıkıcıbulduğumuzolabilir.Karmaşaveheyecana o kadaralışmışızdırkihuzurbaşlangıçtabizedonukgelebilir. Amabunaalışacağız.

Hayatlarımızıgeliştirdikçe, hedeflerbelirledikçeveyapacakilgiçekicişeylerbuldukçahuzur da rahatettiğimiz, karmaşaiçindeolmayagöredaharahatolduğumuzbiryerhalinegelecektir.Artıkheyecanlııstırabakarşıistek de ihtiyaç da duymayacağız.

“Heyecanlııstırabı” aradığımızzamanlarıfarketmeyiöğrenmeliyiz.Sorunyaratmakya da başkalarınınsorunlarınabulaşmakzorundaolmadığımızıanlamamızgerekir.

Dram ihtiyacımızıgidermeninyaratıcıyollarınıbulmalıyız.Bizekeyifverecekişlerdeçalışmalıyız.Amaheyecanlııstırabıhayatlarımızdanuzaktutarak…

+

İLİŞKİLERDE BAĞIMLILIĞA SON

Melody Beattie

Türkçesi: F. NagehanÖztürk

OvvoBasımYayınHizmetleri. Sayfa: 236

+

YENER BALTA, 14 ŞUBAT 2010