MUKADDER ARSLANTAŞ

Mukadder Arslantas <mukadderarslantas@yahoo.com> wrote:

Bastýðýn yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, taný!
Düþün altýndaki binlerce kefensiz yataný.
Sen þehid oðlusun, incitme, yazýktýr, ataný.
Verme, dünyâlarý alsan da bu cennet vataný.

SATILAN VATANIMIZDIR !
ANIMSAYALIM VE NOT EDELÝM ;
SON ON YILDA YAPILAN SATIÞLARIN LÝSTESÝ (VEYA ÝHANETÝN LÝSTESÝ ) :

DYP-SHP Hükümetinin ( 1994-1995) Sattýklarý:
1- Yem San ve Tic. A.Þ,
2- Karabük Demir Çelik Fabrikasý,
3- FRUKO-TAMEK Meyve Sularý San. A,Þ deki hisseler,
4- MEKTA A.Þ. deki hisseler,
5- HAVAÞ hisselerinin %60’ý,
6- Turban Kemer Marina Oteli,
7- PETKÝM AÞ.nin bir binasý,
8- NÝMSA’nýn hisseleri,
9- Adana, Adýyaman, Adilcevaz, Afyon, Aksaray, Amasya, Balýkesir,Bayburt, Bolu, Burdur,Çan, Çankýrý, Çorum, Devrek, Diyarbakýr, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Eskiþehir, Giresun, Havza, Ýstanbul, Ýzmir, Kastamonu, Lalahan, Muþ, Sinop, Sivas, Siverek, Trabzon, Yataðan, Yüksekova Süt Ve Mamülleri Ýþletmeleri ve Solaklý, Yenice, Silivri, Tunceli Süt toplama merkezleri,
10- SEK’in isim hakký
11- Afyon, Aðrý, Bayburt, Bursa, Elazýð, Kars, Kastamonu, Malatya, Suluova, Þanlýurfa, Tatvan, Van Et Kombinalarý
12- Adýyaman Çimento Fabrikasý
13- KÖYTEKS Siirt Hazýr Giyim Tesisi ve arsasý
14- KÖYTEKS Diyarbakýr Hazýr Giyim Tesisi
15- KÖYTEKS Yerköy Hazýr Giyim Tesisi
16- KÖYTAÞ,
17- KÜMAÞ,
18- Sivas Demir-Çelik Fabrikalarýna ait Gayrimenkul,
19- SÜMERBANK A.Þ,
20- SÜMER HOLDÝNG’e ait 88 adet maðaza,
21- Turban Çeþme Oteli,
22- TESTAÞ Aydýn Tesisleri
23- PENDÝK, ALAYBEY, HALÝÇ, CAMÝALTI tersanelerinin özelleþtirmeleri iptal edildi.

DYP- CHP Hükümetinin (1996) Sattýklarý:
1-SÜMER HOLDÝNG Adana, Erzincan, Eskiþehir, Hereke, Karaman, Nevþehir, Þanlýurfa Ýþletmeleri
2- ORÜS Antalya, Ayancýk, Bafra, Devrek, Düzce, Vezirköprü, Ardanuç, Pazarköy Ve Ulupýnar Ýþletmeleri
3- Turban Ilýca Moteli
4- Turban Elmadað Daðevi
ANAP-DYP Hükümetinin (1996) Sattýklarý
1-ÇÝNKUR,
2- THY 4 Adet B-727 Uçak,
3- Lalapaþa, Kars, Van, Gümüþhane, Elazýð, Çimento Fabrikalarý,
4- POAÞ’a ait, Niðde, Beyþehir,Batman, Balýkesir deki 9 arsa, ve bir tanker

REFAH PARTÝSÝ- DYP hükümetinin (1996-1997) Sattýklarý
1-SÜMER HOLDÝNG’E ait satýþ maðazalarý ve yarým kalmýþ tesisler
2- DENÝZBANK
3- ANADOLUBANK
4-ETÝBANK 5- PETLAS A.Þ,
6- FÝLYOS ATEÞ TUÐLASI 7- ÇEMAÞ DÖKÜM SANAYÝ A.Þ
8- ÇÝMHOL Çimento Ve Yan Mamulleri A.Þ
9-Tekirdað Limaný
10- Hopa Limaný
11- Rize Limaný
12- Giresun Limaný
13- Ordu Limaný
14- Sinop Limaný

ANAP-DYP-DSP Hükümetinin (Haziran 1997-Ocak 1999) Sattýklarý
1- ORÜS Kýrklarelindeki taþýnmazlar,
2- TURBAN’a ait Ýstanbul Ýstinye’de 8 Parsel arsa,
3- KBÝ’ne ait Artvinde 1 arsa,
4- TDÝ Rumelifeneri Yolcu Gemisi,
5-TDÝ Halýcýoðlu Motorbotu,
6- SÜMER HOLDÝNG’e ait Ankara kurtuluþta 2 Gayrimenkul,
7- SÜMER HOLDÝNG Adana Satýþ Maðazasý,
8- SÜMER HOLDÝNG Bursa Merinos Fabrikasýnýn 2 arsa ve bir binasý,
9- SÜMER HOLDÝNG Ýzmir Konak Maðazasý ve Bölge Müdürlüðü Binasý,
10- SÜMER HOLDÝNG Beyoðlu Satýþ Maðazasý,
11- SÜMER HOLDÝNG Unkapaný Satýþ Maðazasý,
12- SÜMER HOLDÝNG Malatya Pamuklu Ýþletmesine ait bir kýsým Taþýnmaz.

DSP-MHP-ANAP Hükümetinin (Haziran 1999- Kasým 2002) Sattýklarý
1-Asil Çelik’e ait Bursa’da 2 taþýnmaz,
2- ÇELBOR,
3- Eski Ýstinye Tersane Arsasý,
4- PETKÝM Yarýmca tesisi,
5- Kayseri’de TAKSAN’a ait 29 arsa ve 4 tezgah,
6- EBAÞ ET’e ait Aðrý’da 3 taþýnmaz, Trabzonda 1 arazi ve fabrika binasý, Kastamonu’da 72 taþýnmaz, 7- SEKA Ýzmit Pompa istasyonu arsasý,
8- SEKA Ýzmit Kozluk’ta 1 arsa,
9- TDÝ Körfez taþýma hizmetleri ,
10- TDÝ 8 gemi ve 3 vapur,
11- TZD A..Þ. ye ait Muðla’da 1 arsa 2 depo, denizli’de 1 arsa, 6 lojman ve 8 depo, Aðrý’da 1 arsa, 2 lojman ve 1 depo, Mardin’de 1 arsa, 2 lojman ve 2 depo, Niðde’de 1 arsa, 4 lojman ve 2 depo, Yozgat’ta 1 arsa, 3 lojman, Samsun7da 1 arsa, 8 lojman, 7 depo, 1 bekçi evi, Kýrklareli’nde’de 2 arsa, 33 depo, 1 bekçi evi, Tekirdað’da 2 arsa, 5 lojman ve 1 depo, 1 bekçi evi, Urfa’da1 arsa, 14 lojman, 8 depo,, 1 bekçi evi, Antalya’da 1 arsa, 20 depo, 2 bekçi evi, Erzurum7da 1 arsa, 3 lojman, 1 depo, Çanakkale7de 1 arsa, 6 depo, TZD 1 Taþýnmaz,
12- TDÝ Marmaris Limaný,
13- KBÝ 190 Adet Taþýnmaz,
14- SEKA DALAMAN ÝÞLETMESÝ,
15- SEKA’ya ait 3 taþýnmaz,
16- KBÝ’ye ait 210 taþýnmaz, 2 arsa ve 3 bina,
17-POAÞ, Varlýklarý ile toplam tesisin satýþý,
18- DÝTAÞ,
19- KBÝ’ye ait 4 taþýnmaz,
20- TZD’ye ait 2 Taþýnmaz,
21- SEKA’ya ait 7 taþýnmaz,
22-TÜGSAÞ’a ait 2 taþýnmaz bir arsa,
23- PETKÝM’e ait 1 arsa,
24- TÜPRAÞ’a ait 2 arsa,
25- SÜMER HOLDÝNG’e ait 16 adet arsa,
26- ÝSDEMÝR (Beraber satýlsýn diye Erdemir’e verildi),
27- EBÜAÞ’a ait 2 arsa,
28- TEKEL’e ait 1 arsa

AKP Hükümetinin (Aralýk 2002- Haziran 2005 arasý ) Sattýklarý
1-TAKSAN,
2- GERKONSAN,
3-SEKA Afyon Ýþletmesi ,
4- SEKA Balýkesir Ýþletmesi,
5- SEKA Çaycuma Ýþletmesi,
6- SEKA Kastamonu Ýþletmesi,
7- SEKA Aksu Ýþletmesi,
8- SEKA Taþucu Tersane Alaný,
9- SEKA’ya ait 4 taþýnmaz,
10- TZD Sakarya Ýþletmesi,
11- THY USAÞ,
12- TDÝ Trabzon Limaný,
13- TDÝ Dikili Limaný,
14- TDÝ Kuþadasý Limaný,
15- Sümer Holding’e Ait Merinos Halý Fabrikasý,
16- SÜMER HOLDÝNG’E Ait ERYAÐ,
17- SÜMER HOLDÝNG’E Ait Adýyaman Ýþletmesi,
18- SÜMER HOLDÝNG’e ait 117 adet taþýnmaz,
19- KBÝ’ye ait 103 arsa, 89 lojman,
20- EBÜAÞ-MEYBUZ,
21- EBÜAÞ’a ait 54 taþýnmaz,
22- TEKEL Kaya Tuz,
23- TEKEL’e ait 30 taþýnmaz,
24- ESGAZ,
25- BURSAGAZ,
26- ETÝ BAKIR,
27- ETÝ GÜMÜÞ,
28- ETÝ KROM,
29- ETÝ ELEKTROMETALURJÝ A.Þ,
30- Çayeli Bakýr Ýþletmeleri A.Þ,
31- KBÝ Samsun Ýþletmesi,
32- KBÝ 65 adet taþýnmaz,
33-DÝV-HAN A.Þ,
34- Amasya Þeker Fabrikasý,
35- Kütahya Þeker Fabrikasý,
36- SÜMER HOLDÝNG’e ait TÜMOSAN,
37- SÜMER HOLDÝNG Malatya Ýþletmesi,
38- SÜMER HOLDÝNG Bakýrköy Ýþletmesi,
39- SÜMER HOLDÝNG Diyarbakýr Ýþletmesi,
40- SÜMER HOLDÝNG Çanakkale Deri Ýþletmesi,
41- SÜMER HOLDÝNG’E Ait 108 Adet Taþýnmaz,
42- SÜMER HOLDÝNG Ortadoðu Teknopark A.Þ,
43- SEKA Karacasu Ýþletmesi,
44- SEKA Ankara Alým Satým Binasý Müdürlüðü,
45- SEKA Ardanuç Ýþletmesi Varlýklarý,
46- TÜGSAÞ,
47- TÜGSAÞ Gemlik Gübre San. TAÞ,
48- TÜGSAÞ-ÝGSAÞ HÝSSELERÝ % 100,
49- TÜGSAÞ Urfa Depolarý arazisi,
50- TÜGSAÞ’a ait 23 taþýnmaz,
51- ÝGSAÞ Kütahya Gübre Varlýklarý ,
52- TEKEL Alkolü Ýçkiler San. A.Þ,
53- TEKEL’e ait 60 adet taþýnmaz,
54- TEKEL Ýnegöl Kibrit Fabrikasý T.A.Þ,
55- TEKEL Gemlik Sun.Ýp.Mües. T.A.Þ,
56- TEKEL Tuzluca Tuzlasý,
57- TEKEL Sekili Tuzlasý,
58- EBÜAÞ Samsun Soðuk Hava Deposu,
59- EBÜAÞ Manisa Kombinasý,
60- EBÜAÞ Manisa Arsasý,
61- EBÜAÞ’a ait 101 adet Taþýnmaz,
62- TDÝ ANKARA FERÝBOTU,
63- TDÝ Samsun Feribotu,
64- PETKÝM 2adet taþýnmaz,
65- TEDAÞ 1 arsa, 1 adet trafo binasý,
66- TEDAÞ 1 adet taþýnmaz,
67- ATAKÖY Turizm A:Þ,
68- ATAKÖY Otelcilik A:Þ,
69- ATAKÖY Marina Ve Yat Ýþletmesi,
70- SÜMER HOLDÝNG Beykoz Ýþletmesi,
71- SÜMER HOLDÝNG Ýstanbul Ýmar LTD.ÞTÝ,
72- SÜMER HOLDÝNG 2 adet Taþýnmaz,
73- TDÝ Karadeniz Gemisi,
74- TEKEL Kristal Tuz Rafinerisi,
75- TEKEL Kaðýzman Tuzlasý,
76- TEKEL’e ait 49 adet taþýnmaz,
77- TÜPRAÞ 2 adet taþýnmaz,
78- TDÝ 1 Adet Taþýnmaz,
79- SEKA 5 Adet taþýnmaz,
80- KÖY HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ (Tasfiye Edildi),
81- SSK Hastaneleri (Tasfiye Edildi),
82- SSK Eczaneleri (Tasfiye Edildi),
82- SEKA Kocaeli Fabrikasý ve arsasý

AKP’nin SATMAK ÜZERE OLDUÐU ve 2005 YILINDA SATMAK ÝSTEDÝKLERÝ
1-Sümer Holding Sarýkamýþ Ýþletmesi, Sümer Holding Bergama Pamuk Ýpliði Fabrikasý,
2-Sümer Holding Sivas Dokuma Fabrikasý,
3- Sümer Holding Manisa Pam. Men. A:Þ,
4- Sümer Holding Makine Ve Teçhizat,
5- Sümer Holding 32 Adet Taþýnmaz,
6- TÜGSAÞ Samsun Gübre Sanayi A.Þ,
7- Tekel 5 Adet Taþýnmaz,
8- Araç Muayene Ýstasyonlarý 1. Bölge,
9- DSÝ ERCÝYES Sosyal Tesisi,
10-Bayýndýrlýk Ve Ýskan Bakanlýðý ERCÝYES Sosyal Tesisi,
11- Karayollarý ERCÝYES Sosyal Tesisi,
12-TEKEL Sigara Fabrikalarý,
13-TEKEL Sigara Fabrikalarýna Ait Taþýnmazlar,.
14-TEKEL Puro Fabrikalarý,
15-TEKEL Alkol Ýþletmelerine Ait Taþýnmazlar,
16- Tercan Ayakkabý Ýþletmesi,
17-TCDD Mersin Limaný,
18-Adapazarý Þeker Fabrikasý,
19-Ereðli Demir Çelik Fabrikasý,
20-Ýskenderun Demir Çelik Fabrikasý,
21-Ereðli Limaný,
22- Ýskenderun Limaný,
23-Yarýmca Limaný,
24- Yarýmca Porselen Fabrikasý,
25- Romanya’daki Silisli Sac Fabrikasý,
26- Divriði Demir Madeni,
27- Hekimhan Demir Madeni,
28- Kýrýkkale Çelik Çekme Boru Fabrikasý,
29- BORÇELÝK,
30-TÜPRAÞ, (satýldý)
31- PETKÝM,
32- TÜRK TELEKOM, (satýldý)
33- KIBRIS TÜRK HAVA YOLLARI,
34- TÜGSAÞ Toros Gübre Fabrikasý,
35- TÜGSAÞ Tekirdað, Tarsus, Fatsa Depolarý,
36- Seydiþehir Eti Alüminyum A.Þ,.
37- OYMAPINAR BARAJI,
38- ETÝ Alüminyum’a Ait Madenler,
39- Emekli Sandýðý Ankara Emek Ýþhaný,
40-Emekli Sandýðý Ýstanbul Hilton Oteli.
KMTx27