KURBAN

KURBAN

BAKARA SURESİ: 196 Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer engellenirseniz, esir veya köle âzatlamak, Kâbe’ye kurbanlık hayvan veya başka bir şey sunmak şeklinde bağışta bulunmanın kolayınıza geleni yeterlidir. Bağış, kendi yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan yahut başından rahatsızlığı bulunan oruç tutarak yahut sadaka vererek veya kurban keserek/Allah’a yakınlık için Kâbe’ye bir şey bağışlayarak fidye yoluna gitsin. Güvene kavuştuğunuzda, hacca kadar umreden yararlanmak isteyen, esir veya köle âzatlamak, Kâbe’ye kurbanlık hayvan veya başka bir şey sunmak türünden kolayına gelen bir bağışta bulunsun! Bunu bulamayan oruç tutsun: Bu, üç günü hacda, yedi günü döndüğünüzde, tam on gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram’da oturmayan kişi içindir. Allah’tan sakının ve bilin ki, Allah’ın azabı çok şiddetlidir.
ALİ İMRAN SURESİ : 183 Onlar şöyle demişlerdi: “Allah bize ant verdi, kendisi bize ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir resule inanmayacağız.” Söyle onlara: “Size benden önce o dediğinizle birlikte açık deliller getiren resuller gelmişti. Peki, madem doğru sözlülerdiniz neden onları katlettiniz?”
MAİDE SURESİ : 2 Ey iman edenler! Allah’ın ibadet, iyilik ve güzellik alâmeti kıldığı şeylere, çarpışmanın yasak olduğu haram aya, kurbanlık hediyelere, gerdanlıklara, Rablerinden bir lütuf ve rıza niyaz ederek Mescid-i Haram’a gelmiş olanlara saygısızlık etmeyin! İhramdan çıktığınız vakit avlanın. Bir topluluğun, sizi Mescid-i Haram’dan uzak tutmak için sergilediği kötülük, sizi saldırganlık ve düşmanlığa sakın itmesin! Hayırda erginlik/dürüstlük ve takva üzere yardımlaşın! Kötülük/çirkinlik, düşmanlık/saldırganlık üzere yardımlaşmayın. Allah’tan sakının! Kuşkunuz olmasın ki, Allah’ın azabı çok şiddetlidir.
MAİDE SURESİ : 27 Onlara Âdem’in iki oğlunun haberini de gerçek olarak oku. Hani, ikisi birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmişti, ötekinden kabul edilmemişti. “Seni mutlaka öldüreceğim.” dedi. Öteki: “Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder.” dedi.
MAİDE SURESİ : 95 Ey iman sahipleri! İhramda olduğunuz zaman av öldürmeyin. Sizden kim kasten onu öldürürse cezası şudur: Öldürdüğü hayvana denk deve-sığır, davar cinsinden, Kâbe’ye varacak kurbanlık bir hediye ki, içinizden adalet sahibi iki kişi belirleyecektir. Yahut yoksullara yedirme şeklinde bir keffâret, yahut buna denk oruç. Taki yaptığının vebalini tatsın. Allah, geçmişi affetmiştir. Kim bir daha yaparsa, Allah ondan öc alacaktır. Allah çok güçlüdür, öc alıcıdır.
MAİDE SURESİ : 97 Allah Kâbe’yi, o saygıya layık evi, o saygıya layık “ay”ı, o kurbanlık hediyeleri ve gerdanlıkları insanlar için bir dayanak, bir ayağa kalkış aracı kaldı. Böyle yaptı ki, Allah’ın göklerde olanı da yerde olanı da bildiğini, Allah’ın her şeyi bilici olduğunu siz de bilesiniz.
HAC SURESİ : 28 Kendilerine ait bir takım yararlara tanık olsunlar. Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerinde belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. İşte bunlardan yiyin, sıkıntı içindeki fakiri de doyurun.
HAC SURESİ : 34 Biz her ümmet için bir kurbanlık hayvan kesme zamanı/kurbanlık hayvan kesme yeri/kurbanlık hayvan kesme tarzı belirledik ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üstüne Allah’ın ismini ansınlar. Sizin tanrınız bir tek tanrıdır; o halde yalnız O’na teslim olun. Alçak gönüllü, saygılı kişileri muştula.
SAFFAT SURESİ : 107 Ve ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik.
FETİH SURESİ : 25 Onlar o kişilerdir ki, küfre sapıp sizi Mescid-i Haram’dan geri çevirdiler, bekletilen kurbanlık hediyelerin, yerlerine ulaşmasına engel oldular. Eğer kendilerini tanımadığınız için çiğneyeceğiniz ve bu bilgisizlik yüzünden üzüntü ve kınayışla karşılaşacağınız inanmış erkeklerle inanmış kadınlar olmasaydı, iş başka türlü olurdu. Böyle olması, Allah’ın, dilediğini rahmetine sokması içindir. Onlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı, inkâra sapanları acıklı bir azapla cezalandırırdık.
X
İNCİLDE:
MATTA: Mat.9: 13 Gidin de, ‘Ben kurban değil, merhamet isterim’ sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya geldim.”
MATTA: Mat.12: 7 Eğer siz, ‘Ben kurban değil, merhamet isterim’ sözünün anlamını bilseydiniz, suçsuzları yargılamazdınız.
MARKOS: Mar.7: 11-12 Ama siz, ‘Eğer bir adam annesine ya da babasına, benden alacağın bütün yardım kurbandır, yani Tanrı’ya adanmıştır derse, artık annesi ya da babası için bir şey yapmasına izin yok’ diyorsunuz.
MARKOS: Mar.12: 33 İnsanın Tanrı’yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, bütün yakmalık sunulardan ve kurbanlardan daha önemlidir.”
MARKOS: Mar.14: 12 Fısıh kurbanının kesildiği Mayasız Ekmek Bayramı’nın* ilk günü öğrencileri İsa’ya, “Fısıh yemeğini yemen için nereye gidip hazırlık yapmamızı istersin?” diye sordular.
LUKA: Luk.2: 24 Ayrıca Rab’bin Yasası’nda buyrulduğu gibi, kurban olarak “bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu” sunacaklardı.
LUKA: Luk.13: 1 O sırada bazı kişiler gelip İsa’ya bir haber getirdiler. Pilatus’un nasıl bazı Celileliler’i öldürüp kanlarını kendi kestikleri kurbanların kanına kattığını anlattılar.
LUKA: Luk.22: 7 Fısıh kurbanının kesilmesi gereken Mayasız Ekmek Günü geldi.
LUKA: 2:22 “Arınma günleri”: Lev.12:1-4’e göre bir kadın, bir erkek çocuk doğurduktan sonra kırk gün süreyle dinsel açıdan kirli sayılırdı. Bu dönemin sonunda bir kurban sunarak tekrar temiz hale gelirdi.
ELÇİLERİN İŞLERİ: Elç.7: 41 Ve o günlerde buzağı biçiminde bir put yapıp ona kurban sundular. Kendi elleriyle yaptıkları bu put için bir şenlik düzenlediler.
ELÇİLERİN İŞLERİ: Elç.7: 42 Bu yüzden Tanrı onlardan yüz çevirip onları göksel cisimlere kulluk etmeye terk etti. Peygamberlerin kitabında yazılmış olduğu gibi: ‘Ey İsrail halkı, Çölde kırk yıl boyunca Bana mı sunular, kurbanlar sundunuz?
ELÇİLERİN İŞLERİ: Elç.14: 13 Kentin hemen dışında bulunan Zeus Tapınağı’nın kâhini kent kapılarına boğalar ve çelenkler getirdi, halkla birlikte elçilere kurban sunmak istedi.
ELÇİLERİN İŞLERİ: Elç.14: 18 Bu sözlerle bile halkın kendilerine kurban sunmasını güçlükle engelleyebildiler.
ELÇİLERİN İŞLERİ: Elç.15: 28-29 Kutsal Ruh ve bizler, gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeyi uygun gördük: Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalısınız. Bunlardan kaçınırsanız, iyi edersiniz. Esen kalın.”
ELÇİLERİN İŞLERİ: Elç.21: 24 Bunları yanına al, kendileriyle birlikte arınma törenine katıl. Başlarını tıraş edebilmeleri için kurban masraflarını sen öde. Böylelikle herkes, seninle ilgili duyduklarının asılsız olduğunu, senin de Kutsal Yasa’ya uygun olarak yaşadığını anlasın.
ELÇİLERİN İŞLERİ: Elç.21: 25 Öteki uluslardan olan imanlılara gelince, biz onlara, putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanlardan ve fuhuştan sakınmalarını öngören kararımızı yazmıştık.”
ELÇİLERİN İŞLERİ: Elç.21: 26 Bunun üzerine Pavlus o dört kişiyi yanına aldı, ertesi gün onlarla birlikte arınma törenine katıldı. Sonra tapınağa girerek arınma günlerinin ne zaman tamamlanacağını, her birinin adına ne zaman kurban sunulacağını bildirdi.
Pavlus’tan ROMALILAR’A MEKTUP: Rom.3: 25-26 Tanrı Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa’ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı.
Pavlus’tan ROMALILAR’A MEKTUP: Rom.12: 1 Öyleyse kardeşlerim, Tanrı’nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur.
Pavlus’tan ROMALILAR’A MEKTUP: 3:25-26 Günahları bağışlatan kurban diye çevrilen Grekçe ifade gazabı yatıştırmak kavramını da içerir.
Pavlus’tan KORİNTLİLER’E BİRİNCİ MEKTUP: 1.Ko.5: 7 Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız. Çünkü Fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi.
Pavlus’tan KORİNTLİLER’E BİRİNCİ MEKTUP: Putlara Sunulan Kurbanların Eti,
Pavlus’tan KORİNTLİLER’E BİRİNCİ MEKTUP: 1.Ko.8: 1 Şimdi putlara sunulan kurbanların etine gelelim. “Hepimizin bilgisi var” diyorsunuz, bunu biliyoruz. Bilgi insanı böbürlendirir, sevgiyse geliştirir.
Pavlus’tan KORİNTLİLER’E BİRİNCİ MEKTUP: 1.Ko.8: 4 Putlara sunulan kurban etinin yenmesine gelince, biliyoruz ki, “Dünyada put bir hiçtir” ve “Birden fazla Tanrı yoktur”.
Pavlus’tan KORİNTLİLER’E BİRİNCİ MEKTUP: 1.Ko.8: 10 Eğer zayıf vicdanlı biri, bilgili olan seni bir put tapınağında sofraya oturmuş görürse, puta sunulan kurbanın etini yemek için cesaret almaz mı?
Pavlus’tan KORİNTLİLER’E BİRİNCİ MEKTUP: 1.Ko.10: 18 İsrail halkına bakın; kurban etini yiyenler sunağa paydaş değil midir?
Pavlus’tan KORİNTLİLER’E BİRİNCİ MEKTUP: 1.Ko.10: 19 Öyleyse ne demek istiyorum? Puta sunulan kurban etinin bir özelliği mi var? Ya da putun bir önemi mi var?
Pavlus’tan KORİNTLİLER’E BİRİNCİ MEKTUP: 1.Ko.10: 20 Hayır, yok! Dediğim şu: Putperestler kurbanlarını Tanrı’ya değil, cinlere sunuyorlar. Cinlerle paydaş olmanızı istemem.
Pavlus’tan KORİNTLİLER’E BİRİNCİ MEKTUP: 1.Ko.10: 28 Ama biri size, “Bu kurban etidir” derse, hem bunu söyleyen için, hem de vicdan huzuru için yemeyin.
Pavlus’tan EFESLİLER’E MEKTUP: Ef.5: 2 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı’ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

Pavlus’tan FİLİPİLİLER’E MEKTUP: Flp.4: 18 Benim her şeyim var, bolluk içindeyim. Epafroditus’un eliyle gönderdiğiniz armağanları alınca bir eksiğim kalmadı. Bunlar güzel kokulu sunular, Tanrı’nın beğenisini kazanan, O’nu hoşnut eden kurbanlardır.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.5: 1 İnsanlar arasından seçilen her başkâhin, günahlara karşılık sunular ve kurbanlar sunmak üzere Tanrı’yla ilgili konularda insanları temsil etmek için atanır.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.7: 27 O, öbür başkâhinler gibi her gün önce kendi günahları, sonra da halkın günahları için kurbanlar sunmak zorunda değildir. Çünkü kendini sunmakla bunu ilk ve son kez yaptı.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.8: 3 Her başkâhin sunular, kurbanlar sunmak için atanır. Bu nedenle bizim başkâhinimizin de sunacak bir şeyi olması gerekir.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.9: 7 Ama iç bölmeye yılda bir kez yalnız başkâhin girebilir. Üstelik kendisi için ve halkın bilmeden işlediği suçlar için sunacağı kurban kanı olmaksızın giremez.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.9: 9 Bu, şimdiki çağ için bir örnektir; sunulan kurbanlarla sunuların tapınan kişinin vicdanını yetkinleştiremediğini gösteriyor.
İBRANİLER’E MEKTUP: Son Kurban,
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.9: 23 Böylelikle aslı göklerde olan örneklerin bu kurbanlarla, ama gökteki asıllarının bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz kılınması gerekti.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.9: 26 Öyle olsaydı, dünyanın kuruluşundan beri Mesih’in tekrar tekrar acı çekmesi gerekirdi. Oysa Mesih, kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkmıştır.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.9: 27-28 Bir kez ölmek, sonra da yargılanmak nasıl insanların kaderiyse, Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez, günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.10: 1 Kutsal Yasa’da gelecek iyi şeylerin aslı yoktur, sadece gölgesi vardır. Bu nedenle Yasa, her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı’ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.10: 2 Erdirebilseydi, kurban sunmaya son verilmez miydi? Çünkü tapınanlar bir kez günahlarından arındıktan sonra artık günahlılık duygusu kalmazdı.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.10: 3 Ancak o kurbanlar insanlara yıldan yıla günahlarını anımsatıyor.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.10: 5 Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor: “Kurban ve sunu istemedin, Ama bana bir beden hazırladın.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.10: 8 Mesih ilkin, “Kurban, sunu, yakmalık sunu, günah sunusu istemedin ve bunlardan hoşnut olmadın” dedi. Oysa bunlar Yasa’nın bir gereği olarak sunulur.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.10: 11 Her kâhin her gün ayakta durup görevini yapar ve günahları asla ortadan kaldıramayan aynı kurbanları tekrar tekrar sunar.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.10: 12 Oysa Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı’nın sağında oturdu.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.10: 26-27 Gerçeği öğrenip benimsedikten sonra, bile bile günah işlemeye devam edersek, günahlar için artık kurban kalmaz; geriye sadece yargının dehşetli beklenişi ve düşmanları yiyip bitirecek kızgın ateş kalır.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.11: 4 Habil’in Tanrı’ya Kayin’den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu.İmanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı’nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde, iman sayesinde hâlâ konuşmaktadır.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.11: 17 İbrahim sınandığı zaman imanla İshak’ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.11: 28 İlk doğanları öldüren melek İsrailliler’e dokunmasın diye Musa imanla, Fısıh kurbanının kesilmesini ve kanının kapılara sürülmesini sağladı.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.13: 15 Bu nedenle, İsa aracılığıyla Tanrı’ya sürekli övgü kurbanları, yani O’nun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.13: 16 İyilik yapmayı, sizde olanı başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Çünkü Tanrı bu tür kurbanlardan hoşnut olur.
PETRUS’UN BİRİNCİ MEKTUBU: 1.Pe.2: 5 O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı’nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kâhinler topluluğu olursunuz.
YUHANNA’NIN BİRİNCİ MEKTUBU: 1.Yu.2: 2 O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır.
YUHANNA’NIN BİRİNCİ MEKTUBU: 1.Yu.4: 10 Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.
YUHANNA’NIN BİRİNCİ MEKTUBU: 2:2 Günahları bağışlatan kurban diye çevrilen Grekçe ifade gazabı yatıştırmak kavramını da içerir.
YUHANNA’NIN BİRİNCİ MEKTUBU: 4:10 Günahları bağışlatan kurban diye çevrilen Grekçe ifade gazabı yatıştırmak kavramını da içerir.
VAHİY: Va.2: 14 Ne var ki, birkaç konuda sana karşıyım: Aranızda Balam’ın öğretisine bağlı olanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri, fuhuş yapmaları için İsrailoğulları’nı ayartmayı Balak’a öğreten Balam’dı.
VAHİY: Va.2: 20 Ne var ki, bir konuda sana karşıyım: Kendini peygamber diye tanıtan İzebel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor.
NOT:Fısıh bayramı
Paskalya, Mesih inancında, çok anlamlı ve önemli tarihsel bir olayı hatırlatmaktadır. Bu bayram, Musa’nın zamanında başladı. Türkçe “Paskalya” sözcüğü Tevrat’ın asıl dili olan İbranice “Pasah” sözcüğünden türemiştir. Pasah veya Fısıh bayramı Kutsal Kitap’ın Çıkış bölümünde açıklanır.
Pavlus’tan KORİNTLİLER’E BİRİNCİ MEKTUP: 1.Ko.5: 7 Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız. Çünkü Fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi.
İBRANİLER’E MEKTUP: İbr.11: 28 İlk doğanları öldüren melek İsrailliler’e dokunmasın diye Musa imanla, Fısıh kurbanının kesilmesini ve kanının kapılara sürülmesini sağladı.
X
MEZMURLARDA
4. Mezmur Müzik şefi için – Telli sazlarla – Davut’un mezmuru: Mez.4: 5 Doğruluk kurbanları sunun RAB’be, O’na güvenin.
10. Mezmur: Mez.10: 10 Kurbanları çaresiz çöker, Saldıranın üstün gücü altında ezilir.
27. Mezmur Davut’un mezmuru: Mez.27: 6 O zaman çevremi saran düşmanlarıma karşı Başım yukarı kalkacak, Sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım O’nun çadırında, O’nu ezgilerle, ilahilerle öveceğim.
40. Mezmur(Mez.70:1-5)Müzik şefi için – Davut’un mezmuru: Mez.40: 6 Kurbandan, sunudan hoşnut olmadın, Ama kulaklarımı açtın. Yakmalık sunu, günah sunusu da istemedin.
50. MezmurAsaf’ın mezmuru: Mez.50: 5 “Toplayın önüme sadık kullarımı, Kurban keserek benimle antlaşma yapanları.”
50. MezmurAsaf’ın mezmuru: Mez.50: 8 Kurbanlarından ötürü seni azarlamıyorum, Yakmalık sunuların sürekli önümde.
50. MezmurAsaf’ın mezmuru: Mez.50: 14 Tanrı’ya şükran kurbanı sun, Yüceler Yücesi’ne adadığın adakları yerine getir.
50. MezmurAsaf’ın mezmuru: Mez.50: 23 Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir; Yolunu düzeltene kurtarışımı göstereceğim.”
51. Mezmur: Mez.51: 16 Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, Yoksa sunardım sana, Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.
51. Mezmur: Mez.51: 17 Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.
51. Mezmur: Mez.51: 19 O zaman doğru sunulan kurbanlar, Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur.
54. Mezmur: Mez.54: 6 Ya RAB, sana gönülden bir kurban sunacağım, Adına şükredeceğim, çünkü adın iyidir.
56. MezmurMüzik şefi için”Uzak Yabanıl Fıstık Ağaçlarındaki Güvercin” makamında Davut’un Miktamı -Gat Kenti’nde Filistliler kendisini yakaladığı zaman:
Mez.56: 12 Ey Tanrı, sana adaklar adamıştım, Şükran kurbanları sunmalıyım şimdi.
BÖLÜM 66: Mez.66: 15 Yakılan koçların dumanıyla semiz hayvanlardan Sana yakmalık sunular sunacağım, Tekeler, sığırlar kurban edeceğim.
106. Mezmur(1Ta.16:34-36): Mez.106: 28 Sonra Baal-Peor’a bel bağladılar, Ölülere sunulan kurbanları yediler.
106. Mezmur(1Ta.16:34-36): Mez.106: 37 Oğullarını, kızlarını Cinlere kurban ettiler.
106. Mezmur(1Ta.16:34-36): Mez.106: 38 Kenan putlarına kurban olsun diye Oğullarının, kızlarının kanını, Suçsuzların kanını döktüler; Ülke onların kanıyla kirlendi.
107. Mezmur: Mez.107: 22 Şükran kurbanları sunsunlar Ve sevinç çığlıklarıyla duyursunlar O’nun yaptıklarını!
116. Mezmur: Mez.116: 17 Ya RAB, sana seslenecek, Şükran kurbanı sunacağım.
118. Mezmur: Mez.118: 27 RAB Tanrı’dır, aydınlattı bizi. İplerle bağlayın bayram kurbanını, İlerleyin sunağın boynuzlarına kadar.
Dip Not, 118:27 “İplerle bağlayın bayram kurbanını” ya da “Elinizdedallarla bayramı kutlayın”.
X
TEVRAT’TA:
Tevrat’ta aynı kelimenin tekrarlarıyla birlikte 309 kez geçmektedir.
Bazıları şöyledir.
MISIRDAN ÇIKIŞ : Çık.3:18 “İsrail ileri gelenleri seni dinleyecekler. Sonra birlikte Mısır Kralı’na gidip, ‘İbraniler’in Tanrısı RAB bizimle görüştü’ diyeceksiniz, ‘Şimdi izin ver, Tanrımız RAB’be kurban kesmek için çölde üç gün yol alalım.’
MISIRDAN ÇIKIŞ : Çık.19: 6 Siz benim için kâhinler krallığı, kutsal ulus olacaksınız. İsrailliler’e böyle söyleyeceksin. “Dip Not, 19:6 “Kâhin”: Tanrı ile insanlar arasında aracılık yapan ve Tanrı’ya kurban sunmak gibi dinsel işlerle uğraşan görevli. Kâhinin büyücülük, falcılık, sihirbazlık, gaipten haber vermek gibi işlerle uğraşması söz konusu değildi. Bu uygulamalar Yas.18:9-14 ayetlerinde yasaklanmıştır.
LEVİLİLER : Lev.1: 5 Boğayı RAB’bin önünde kesmeli. Harun soyundan gelen kâhinler boğanın kanını getirip Buluşma Çadırı’nın giriş bölümündeki sunağın her yanına dökecekler.
Dip Not, 1:5 “Kâhin”: Tanrı ile insanlar arasında aracılık yapan ve Tanrı’ya kurban sunmak gibi dinsel işlerle uğraşan görevli. Kâhinin büyücülük, falcılık, sihirbazlık, gaipten haber vermek gibi işlerle uğraşması söz konusu değildi. Bu uygulamalar Yas.18:9-14 ayetlerinde yasaklanmıştır.
ÇÖLDE SAYIM : Say.3: 3 Harun’un kâhin atanıp meshedilen oğulları bunlardı. Dip Not, 3:3 “Kâhin”: Tanrı ile insanlar arasında aracılık yapan ve Tanrı’ya kurban sunmak gibi dinsel işlerle uğraşan görevli. Kâhinin büyücülük, falcılık, sihirbazlık, gaipten haber vermek gibi işlerle uğraşması söz konusu değildi. Bu uygulamalar Yas.18:9-14 ayetlerinde yasaklanmıştır.
YASANIN TEKRARI : Yas.16: 3 Kurban etiyle birlikte mayalı ekmek yemeyeceksiniz. Yedi gün mayasız ekmek -sıkıntıda yenilen ekmek- yiyeceksiniz. Siz Mısır’dan aceleyle çıktınız. Öyle ki, yaşadığınız sürece Mısır’dan çıktığınız günü anımsayasınız.
YASANIN TEKRARI : Yas.16: 4 Yedi gün ülkenizin hiçbir yerinde maya bulunmasın. Akşam kurban edeceğiniz hayvanların etinden ilk günün sabahına bir şey bırakmayacaksınız.
YASANIN TEKRARI : Yas.16: 5 “Fısıh kurbanlarını Tanrınız RAB’bin size vereceği kentlerden birinde kesmeyeceksiniz;
YEŞU : Yeşu.22: 27 yalnız sizinle bizim aramızda ve bizden sonra gelecek kuşaklar arasında bir tanık olması için yaptık. Böylece RAB’bin Tapınağı’nda yakmalık sunularla, kurbanlarla ve esenlik sunularıyla RAB’be tapınacağız. Oğullarınız da ilerde bizim oğullarımıza, ‘RAB’de hiçbir payınız yok diyemeyecekler.
HAKİMLER : Hak.2: 5 Bu yüzden oraya Bokim adını verdiler ve orada RAB’be kurban sundular. Dip Not, 2:5 “Bokim”: “Ağlama yeri” anlamına gelir.
1.SAMUEL : 1.Sa.2: 16 Kurban sunan, “Önce hayvanın yağları yakılmalı, sonra dilediğin kadar al” diyecek olsa, hizmetkâr, “Hayır, şimdi vereceksin, yoksa zorla alırım” diye karşılık verirdi.
1.SAMUEL : 1.Sa.2: 19 Yıllık kurbanı sunmak için annesi her yıl kocasıyla birlikte oraya gider, diktiği cüppeyi oğluna getirirdi. DİP NOT: cubbe değil cüppe
1. KRALLAR: 1.Kr.1: 25 “Adoniya bugün gidip sayısız sığır, davar ve besili buzağı kurban etmiş; kralın bütün oğullarını, ordu komutanlarını ve Kâhin Aviyatar’ı çağırmış. Şu anda hepsi onun önünde yiyip içiyor ve, ‘Yaşasın Kral Adoniya! diye bağırıyor.
2. KRALLAR : 2.Kr.5: 17 Bunun üzerine Naaman, “Madem armağan istemiyorsun, öyleyse buradan iki katır yükü toprak almama izin ver” dedi, “Çünkü bu kulun artık RAB’bin dışında başka ilahlara yakmalık sunu ve kurban sunmayacaktır.
1. TARİHLER Adem’in Soyu(Yar.10:2-31; 11:10-26) : 1.Ta.15: 26 Tanrı, RAB’bin Antlaşma Sandığı’nı taşıyan Levililer’e yardım ettiği için, yedi boğa ile yedi koç kurban ettiler.
2. TARİHLER : 2.Ta.33: 22 Amon da babası Manaşşe gibi RAB’bin gözünde kötü olanı yaptı. Babası Manaşşe’nin yaptırdığı putlara kurban sundu, onlara taptı.
EZRA : Ezr.4: 2 Zerubbabil’in ve boy başlarının yanına vardılar. “Tapınağı sizinle birlikte kuralım” dediler, “Çünkü biz de, sizin gibi Tanrınız’a tapıyoruz; bizi buraya getiren Asur Kralı Esarhaddon’un döneminden bu yana sizin Tanrınız’a kurban sunuyoruz.”
EZRA : Ezr.6: 3-4 “Kral Koreş, krallığının birinci yılında, Tanrı’nın Yeruşalim’deki Tapınağı’na ilişkin şöyle buyruk verdi: `Kurban kesmek üzere bu tapınağın yeniden kurulması için temel atılsın.Üç sıra büyük taş, bir sıra kiriş döşensin. Yüksekliği ve genişliği altmışar arşın olsun. Giderler saraydan karşılansın. Dip Not, 6:3-4 “Altmış arşın”: Yaklaşık 27 m.
NEHEMYA : Neh.10: 32-33 “Tanrımız’ın Tapınağı’nın giderlerini karşılamak üzere hepimiz sorumluluk alıyoruz. Her yıl şekelin üçte birini vereceğiz. Bu para adak ekmekleri, günlük tahıl sunusu veya kmalık sunular, Şabat günleri, Yeni Aylar ve öbür bayramlarda sunulan kurbanlar, kutsal sunular, İsrail’in günahlarını bağışlatacak sunular ve Tanrımız’ın Tapınağı’nın öteki işleri için harcanacak. Dip Not, 10:32-33 “Şekelin üçte biri”: Yaklaşık 4 gr.
NEHEMYA : Neh.12: 43 O gün pek çok kurban kesildi. Halk coşku içindeydi, çünkü Tanrı onlara büyük sevinç vermişti. Kadınlarla çocuklar da bu sevince katıldılar. Yeruşalim’den gelen sevinç sesleri uzaklardan duyulabiliyordu.
MEZMURLAR (ZEBUR) : Mez.27: 6 O zaman çevremi saran düşmanlarıma karşı Başım yukarı kalkacak, Sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım O’nun çadırında, O’nu ezgilerle, ilahilerle öveceğim.
MEZMURLAR (ZEBUR) DEVAMI : Mez.118: 27 RAB Tanrı’dır, aydınlattı bizi. İplerle bağlayın bayram kurbanını, İlerleyin sunağın boynuzlarına kadar.D Not 118:27 “İplerle bağlayın bayram kurbanını” ya da “Elinizde dallarla bayramı kutlayın”.
VAİZ : Vai.9: 2 Herkesin başına aynı şey geliyor. Doğrunun, iyinin, kötünün, temizin, kirlinin, kurban sunanla sunmayanın başına gelen şey aynı. İyi insana ne oluyorsa, günahlıya da oluyor; Ant içene ne oluyorsa, ant içmekten korkana da aynısı oluyor.
YEŞAYA : Yşa.1: 11 “Kurbanlarınızın sayısı çokmuş, Bana ne?” diyor RAB, “Yakmalık koç sunularına, Besili hayvanların yağına doydum. Boğa, kuzu, teke kanı değil istediğim
YEŞAYA : Yşa.66: 3 Sığır boğazlayan, adam öldüren gibidir, Davar kurban eden, köpek boynu kıran, Tahıl sunusu getiren, domuz kanı sunan, Anma sunusu olarak günnük yakan, putperest gibidir. Evet, bunlar kendi yollarını seçtiler, Yaptıkları iğrençliklerden hoşlanıyorlar.
YEREMYA : Yer.6: 20 Neden bana Saba’dan günnük, Uzak bir ülkeden güzel kokulu kamış getiriliyor? Yakmalık sunularınızı kabul etmiyorum, Kurbanlarınızdan hoşnut değilim.”
HEZEKİEL : Hez.18: 6 Dağlarda putlara sunulan kurbandan yemez, İsrail halkının putlarına bel bağlamaz. Komşusunun karısını kirletmez, Âdet gören kadına yaklaşmaz.
DANİEL : Dan 9: 27 Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince, kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı iğrenç şeyler yerleştirecek. “Dip Not, 9:27 “Gelecek önder”: İbranice “O”.
HOŞEA : Hoş.14: 2 Dualarla gidin, RAB’be dönün, O’na, “Bağışla bütün suçlarımızı” deyin, “Lütfet, kabul et bizi, Öyle ki, dudaklarımızın kurbanını sunalım. Dip Not, 14:2 “Kurban”: İbranice “Boğa”.
AMOS : Amo.4: 4 “Beytel’e gelip günah işleyin, Gilgal’a gelip daha da günah işleyin! Her sabah kurbanlarınızı, Üç günde bir de ondalıklarınızı getirin. Renklendirilmiş olarak…
X
Mustafa Dinçer’den
Kurban Kesmek Nedir?
Kurban kesme ilkesi hemen hemen tüm ilkel ve modern dinlerde mevcut olan çok eski ve çok yaygın bir uygulamadır. Şüphesiz kurbanın anlamı ve amacı konusunda en doğru açıklamayı yine Kutsal Kitap’ta buluyoruz. Kutsal Kitap’ta Tanrı’ya ilk kurban sunma olayını Adem’in ilk oğulları Kain ve Habil olayında görüyoruz. Habil’in imanla Tanrı’ya sunduğu kuzu ka b ul edilmiş, diğerininkiyse kansız ve imandan yoksun olduğundan reddedilmiştir (Tek. 4:1-8).
Neden dolayı, ta ilkel zamanlardan bu yana insanlar kurban sunma gereğini hissetmişlerdir? Çünkü insan vicdansal olarak suçluluğunun ve Yaratıcı’sıyla kendi arasında büyük bir uçurumun bulunduğunun bilincindedir ve bundan dolayı da kendi günahına karşılık bir kurban sunarak kendisini temize çıkarmak ve Yaratıcı’sının beğenisini kazanarak O’nunla ilişkiye geçmek gereksinimini hissetmiştir. Kutsal Kitap’a göre Tanrı çok kutsal ve aynı zamanda çok da adildir. Fakat insan son derece günahlı ve suçludur (Rom. 3:23). Günahlı insanın kutsal Tanrı önündeki cezası ise ölüm ve yargıdır:
“Günahın karşılığı ölümdür.” (Rom. 6:23).
“İnsanlara bir kez ölmek ve ondan sonra yargılanmak saptanmıştır.” (İbr. 9: 27).
İnsan bu yargıdan kurtulabilmek için ya kendisi ölmelidir ya da onu temsil eden biri. “Çünkü kan dökülmeksizin bağışlama olmaz.” (İbr. 9: 22). İşte, bağışlanmak ve Tanrı’yla ilişkiye geçebilmek için suçsuz ve kusursuz bir varlığın, suçlunun yerini alarak ölmesi veya öldürülmesi olayına kurban diyoruz (Lev. 6:1-7,17, 17:11, Tek. 22:1-19, 4:1-8).
Bu şekilde kurban edilen suçsuz varlık suçlunun yerini alıp suçlunun cezasını yükleniyor, kurban sunan kişi de böylece özgür oluyordu. Kurban aynı zamanda fidye vermek düşüncesini de içerir.
Eski Antlaşma döneminde sunulan bütün bu kurbanlar aslında gelecek olan son ve en büyük kurban İsa Mesih’in birer simgesiydi.
Hayvan sunuları gerçekte insan günahını kaldıramaz (İbr. 10:1-21, 9:9-15). Tanrı’nın razı olup tasvip ettiği tek ve en büyük kurban İsa Mesih’in kurbanlığıdır.
Yahya peygamber İsa Mesih’i görünce “İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu” diye ilan etti (Yu. 1:29, 1Pet. 1:19, 3:18, 2: 24, 2Kor. 5:21, İbr. 9:14, Ef. 5:2, İş. 53:5,10).
Mesih’in ilk ve son kez sunmuş olduğu bu tam ve eksiksiz kurbandan dolayı artık Mesih İnanlıları hayvan kurbanları sunmaya gerek görmezler. Fakat bunun yerine ruhsal, minnettarlık kurbanları sunarlar (İbr. 9:24-26, 10:11-14, 13:16, 1Pet. 2:5, Rom. 12:1-2).