BAVULLARI HEP TOPLU DURMALI İNSANIN…

BAVULLARI HEP TOPLU DURMALI İNSANIN…

 

Birgüntelefonlarınhiççalmayabileceğihesaplanmalı…

 

Tülperdearkasındanmisafiryolugözlemektenvazgeçmeli…

 

İhanetlere, terkedilmelere, birbaşınabırakılmalarahazırlıklıolmalı…

 

Yalnızlığaalışmalı…

 

* * *

Çünkü “omuzomuza” günlerinvaktigeçti.Dayanışma… günümüzborsasınındeğerkaybedenhissesenetlerindenbiriartık…

 

Bireyinkeşifçağı, geridekırıkdökükyalnızlıklarbıraktı.

 

Terörün bile bireyselleştiğiçağdayız.Zaman, birliktenkuvvetdoğurmazamanıdeğil; zaman, tekbaşınadimdikayaktakalabilmeyibecermezamanıdır.

 

* * *

İşte o yüzdenalışmalıyalnızlığa…

 

Sokaklardolusuıssızlıklabaşbaşayaşamayıgözealmalıinsan… Güvendiğidağlardakikarlarabakıpdersçıkarmalı… Hüzünlübirşarkıylapaylaşılangecelerdebaşımdayayacakbiromuzaramahuylarındanvazgeçmeli… Sofradatektabağa, tabaktaazyemeğealışmalı…

 

Romanlardanyalnızlığıyüceltenparagraflarasmalıevin en görünürduvarlarına…

 

“Yalnızlıkpaylaşılmaz/ Paylaşmılsayalnızlıkolmaz” dizeleriylebaşlamalıgüne…

 

Telesekretere “şuanda size cevapverebilecekkim se yok” denmeli, “… belki de hiçbirzamanolmayacak…”

 

Cevapsızlığa, sessizliğeısınmalı…

* * *

Oysasessizlikhaksızlığaalkıştır.

 

Haklılığınonuruyaşatırinsanı… Susmanınutancıöldürür.

 

O yüzden en sessizgecelerde ”doğruydu, yaptım”latesellibulmalıinsan…

 

Feryadakomşularınyetişmemesine, soğukduvardiplerindesessizceağlaşmayaalışmalı… Kendiylehesaplaşmayaçalışmalı…

 

Geceyastıklaağlaşmaya, sabahaynaylagülüşmeye, kendiylehüzünlenip, kendiylekeyiflenmeyehazırolmalı…

 

Hepbaşınıalıpgidebilecekkadarcesur, amahepkalıpsavaşacakmışkadargözüpekolabilmeli…

 

Sessizliği, sesedönüştürebilmeli…

 

* * *

Vesırtçantasını her daimhazırtutmalıinsan…

 

Yollarlabarışmalı…

 

Yalnızlığaalışmalı…

 

 

Can Dündar

 

İnternet ortamındanalıntıyapıldı.