HASAN ALBAYRAK

Sağduyusu Güçlü

Hasan Fehmi Albayrak Kardaşım,

Önce her ikinize de saygı, sevgi sunarım…Önce kader’in bir tanımını yapalım. Ondan sonra Kader’le ilgili âyetleri sunalım:

Kader: “Kadere inanmak, İslam’da inanç esaslarından biridir. Allah’ın evrende olmuş ve olacak olan şeylerin; nerede, ne zaman nasıl ve nice olacağını önceden bilmesine ve takdir etmesine Kader denir. Kader: Allah’ın her şeyi önceden bilmesinin (İlim sıfatı) sonucudur. Kaza ise: Allah önceden bilip takdir ettiği şeylerin onun bilgisine uygun olarak takdir ettiği yer, zaman ve biçimde ortaya çıkması, gerçekleşmesidir.  (İslam Ansiklopedisi. 1991. Milliyet Yayınları…)

Bu konuda Kuran’da yazılı âyetler aşağıda sure ve ayet numarasına göre yazılmıştır.

3/145,154_”4/79: Sana gelen her iyilik Allah’tandır. Sana isabet eden her kötülük kendindendir.” Mutezile akımına bu ayete sarıldığı için “zındık” denmiştir.

6/2, 35, 38, 59_7/34_9/51_10/19_ 33, 49_11/ 6_12/67_13/31,38_15/4, 5, 24_16/61_17/58_19/21_22/70_25/2_27/75_29/5,53_32/13_34/3,30_35/11_36/12_40/6_54/49, 52, 53_56/50, 60_57/22,23_59/3_63/11_64/11_65/3_71/4_72/25, 28_78/17

Bizim Allah delileri yukarıdaki elliye yakın ayeti görmezden geliyor. Yalnız bir tanesine sarılıyor “Hayır Allah’tandır da; şer, Allah’tan değildir!” diyor.

Dahası var. Kuran’da şöyle yazar: “Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.” (K. 76/30. 81/39) diyerek Allah dedikleri böylece kişinin bütün iradesine posta koyar. Aklı başında biri çıkıp da “Peki, öyleyse bu aklı Allah bize niçin vermiş?” diye soramaz. Çünkü Allah vurgunları iki cami arasında kalmış binamaz.

Aşağıda sıralanan ayetlere de bir göz atınız. Bu ayetleri de okuduktan sonra apdest alıp iki rekat namaz kılınız. (Yani düşünceye varınız demek istiyorum):

2/253,269_4/90_5/48_6/35,107,112,137,136,137,149_9/28_10/99_11/118_16/93_18/29 (Artık dileyen iman etsin, dileyen kâfir olsun.) Peki Allah dilemezse Hayri Balta nasıl Müslüman olsun?

25/51_73/19 (Artık isteyen, Rabbine bir yol tutar!) Allah dilemezse Hayri Balta Rabbine karşı nasıl bir yol tutar?

“76/29: Şüphesiz bu Kuran bir öğüttür. İsteyen onunla Rabbine bir yol tutar!”, “76/30:Siz ancak Allah isterse dileyebilirsiniz. (O izin vermedikçe hiçbir şey isteyemezsiniz.”

Aynı surede arka arkaya gelen iki ayet arasındaki çelişkiye dikkat çekerim. Başkalarını bilmem ama ben böylesine bir kitap ile nasıl hidayete ererim?…Dileseydi…” ile ilgili daha çok ayet vardır. Sayarsak en az yetmiş tane kadardır.

Allah’ın kitabında böyle mantığa aykırı bir şey olamaz. Tutarsızlık, çelişki.. yüce bir varlığa yakışmaz.

İslam’da takdir-i ilâhi diye bir kavram var. Ne var ki anlamak istemeyene anlatmaya çalışmak neye yarar! Bilmiyorum, bu Hayri Balta, körler mahallesinde niçin ayna satar?

Bilmem bu kadarı yeter mi? Yine kimileri “İslam’da kaza ve kader veya takdir-i ilahi yoktur!” der mi?

Şimdi kalınız sağlıcakla, yeniden saygı, sevgi sana ve Doris hanıma…

Av. Hayri Balta, 20.11.2003

Hayri Bey,

aşağıIda mehmet teceren ‘ e yazdıIğıIm maili sana da gönderiyorum. HayıIr ve şer kimdendir meselesini birde senden bu iki ayeti inceleyerek ve irdeleyerek fikir verisen sevinirim.

+

selamlar. mehmetcim , bana göre daha çok yol katetmen lazıIm..2 gündür senin için çalıIşıIyorum.sende bildiğim ve senin bilmediğin şu noktayıI artıIk söyleme  zamanıIm geldi..kendini çok beğenme..ne demek istediğimi aşağıIda  gelenleri oku..anlamazsan bana cuma günü sor..selamlar..

Nisa Suresi          79. Ayet         Sana güzellikten her ne ulaşıIrsa, bil ki Allah’tandıIr;  Kötülükten de başıIna her ne gelirse anla ki sendendir! Biz seni  insanlara bir elçi olarak gönderdik, şahit olarak da Allah yeter!

bunu yollamayıI biliyorsunda bunun bir üstündeki ayeti yani 78 zi  ,,altta verdiğimi niye açıIklamıIyorsun:))))) değiş biraz olurmu…

Her nerede olsanıIz olun, ölüm size yetişir, göklere yükselmiş burçlarda da olsanıIz. Bununla beraber kendilerine bir güzellik  erişti mi “Bu Allah’tandıIr” diyorlar; Bir felaket dokundu mu “Bu  sendendir” diyorlar. De ki: “Hepsi Allah’tandıIr!” Fakat niye bu  adamlar söz anlamaya çalıIşmıIyorlar?

X

Hasan kardaşım,

Önce saygı, sevgi…

Bırak Mehmet Teceren de kendini beğensin.  Kendini herkesten daha bilgili bilsin. Yeter ki kendine güven duysun. Böylece yaşamda mutlu olsun.

Bu mutluluğu kendisine çok görmeyelim. Onun olumlu işlerini beğenelim. Olumsuz işlerine gücenmeyelim.

Bunları bu duruma getiren Hocadır. Hepsini bu duruma Hoca getirmiştir.

En önemli özellikleri sorumluluktan kaçmaktır. Bunlar sorumluluktan kaçmakta başattır…

Hoca da başta olmak üzere hepsinin düşünce dünyası daracıktır. Kim kendilerini sever dinlerse dünyada yalnız o vardır. Hele bütün kadınlar bunlara aşık olmalıdır.

Bunların içinde kafasını çalıştıranlara dünya dar olur; ona, onu aşağılayacak adlar konur. Bunlarda Hoca’nın düşüncesinden başka bir düşünce yoktur.

45 yıldır bu görüntüyü izlerim. İşime geleni alırım, işime gelmeyeni elimin tersi ile iterim.

Beni böyle yetiştiren bunların sorumluluktan kaçma duygusudur. Bunların söylediklerini olduğu gibi kabul edenler mantık ve muhakemeden yoksundur.

Ne söylerlerse söylesinler benim gibi, sana göre doğru olanı yap. Hoca’ya değil aklına, mantığına, sağduyuna tap.

Hır gür ahmağa mahsustur. Kiminle olursa olsun tartışmaktan kaçan mutlu olmuştur.

Şimdi kal sağlıcakla, saygı, sevgi sana ve Doris hanıma..

Av. Hayri Balta, 24.12.2003