KAYA TÜRKDEM

Kaya Türkdem’den:

 

Sayin Balta,

Kehf suresinin 83 ila 91 arasi (gunesin dogdugu ve gunesin battigi yer) ayetleri yorumlayabilirmisiniz ?

Saygilar,

Kaya Turkdem, 18.8.2003

X

BİR SORUYA YANIT:

 

Sayin Balta,

Kehf suresinin 83 ila 91 arasi (gunesin dogdugu ve gunesin battigi yer) ayetleri yorumlayabilirmisiniz?

Saygilar, K. T. 18.8.2003

+

Sayın K. T.

Önce saygı sevgi derim.Nazik sorunuz için teşekkür ederim.

  1. T. Dostum, ben öyle Süleyman Ateş, Yaşar Nuri Öztürk ve diğerleri gibi nakilci biri değilim. Ben sadece irfan sahibi tahkikçiyim. Bu demektir ki dinsel düşünce bana  yaratılışımdan verilmiş.

Onlar diyorlar ki ben Müslüman’ım.  Ben diyorum ki ben “Yaratılış Dini”ndenim (Bkz. Kuran 30/30). İşte ben Sitemde “Yaratılış Dini” konusunda bilgi vermekteyim.

Gelelim sorduğun soruya. Geniş bilgiler verilmektedir aşağıda adını verdiğim kitaplarda:

Hak Dini Kuran Dili. Elmalılı M. Hamdi Yazır.Akçağ Yayın.  Cilt 5.

Taberi Tefsiri, İmam Taberi. Ümit Yayıncılık Cilt. 3.

Saffetü’t Tefâsür. Tefsirlerin Özü. Ensar Neşriyat. Yeni Şafak armağanı.Cilt. 3.

İslamî Terimler (İST) Sözlüğü. Dr. Hasan Akay. 2. Baskı. İşaret Yayınları. Zülkarneyn maddesi.

Özetlersek: İslam Peygamberi, kendisine sorular bir tuzak soru üzerine tarihi bir olay hakkında bilgi veriyor. Bu bilgiler de kulaktan kulağa söylenti olarak aktarıldığı için adı geçen Zülkarneyn adlı kişinin kim olduğu bilinmiyor.  Kimi Büyük İskender’di kimi ise Yecü-Mecüc kavmi için sed yapan (Çin Seddi olsa gerek..) bir kraldı diyor.  Kimi Müslüman’dı, kimi değildi diyor. Böylece mümin olmanın kafir olmanın önemi kalmıyor. Kimi Peygamberdi, değildi diyor böylece Peygamber olmanın da önemi kalmıyor.

Güneşin su ve balçık içinde battığı söyleniyor. Güneşin doğduğu yere gidiliyor. Orada Aborijineler, pigmeler görülüyor.   Oysa güneşin ne battığı yer var, ne de doğduğu yer. Güneş kendi yörüngesinde bütün evrenle birlikte genişleyerek dönüp duruyor.

Görüldüğü gibi Zülkarneyn konusunda  kesin bilgi yok. Oysa Kuran’da “Anlayasınız diye apaçık ayetler indirdik!” (K. 2/99) denir Eğer Kuran dedikleri gibi Tanrı Kelamı olsaydı Tanrı Zülkarneyn’in kim olduğunu, Müslim mi, kafir mi, peygamber mi değil mi, güneşin batıp batmadığı açıkça belirtilmez mi idi?

Tanrı kelamı simgesel bir anlatımdır. İnsanları huzura, mutluluğa yönelten eğitici sözlere, kim söylerse söylesin, Tanrı Kelamı denir.

İşte kaya Dostum, az da olsa soruna yanıt verdim. Ahlaklı, edepli söylemin için teşekkür ettim.

Şimdi kal sağlıcakla… Saygılar, sevgiler sana.

H.B. 18.8.2003