ARKADAŞ ZİYARETİNDE

ARKADAŞ ZİYARETİNDE

 

Arkadaşımızağır hasta, şuadını bile yazmakistemediğimhastalık…

Hepimiz moral olsundiyeyılbaşındanöncebirarayagelipbirlikteona

gidelimdedik. Haberiolmayanlarahabersaldık.

 

Arkadaşımızneşeli, enerjisibol, esprili, hayatdolubiri.Tümünü

tükettihastalığı, tedavisi…

 

Herkesyapabildiğiniyapıp, alabildiğinialıp, onumutluedecekküçük

armağanlarlageldi. Onbeşkişininkalabalığı, neşesi, enerjisi

arkadaşımızıoturur hale getirdi. Küçücükbirsestenrahatsızlıkduyan

ogüzelarkadaşımızsesimize bile sesçıkarmadı. Ne kadardikkat

etsekteyinedesesimizyükseliyor, konuşmalar, gülüşmeleruğultuya

dönüşüyordu.

 

Masayiyecekbakımındanzengindi.Hepimiziştençıkmıştık, dolayısıyla

karınlarımızaçtı. Yapraksarma, börek, çörek, kek, salata, yaş pasta

vetümüneeşlikedençaytamamladımasayı…

 

Ne zamanbirarayagelsekbendenkısıryapmamıisterlerdi.Zira

doğduğumşehirdendolayıyaptığımıbeğeniyorlardı. Bu seferonları

şaşırtım. Biröncekiakşamdanminikminikçikolatalıköstebek pasta

yapıpgötürmüştüm. Küçük pasta kağıtlarınakoymuştumsunumugüzel

olsundiye… Kimseinanmadıbenimyaptığıma, hazırbudiye… Bir

arkadaşım (kibirgünöncetelefonlakonuştuğumuzdaşu an pasta

yapıyorumyarıniçindemiştimkendisine.); “seninyaptığınpastadan da

yemekistiyorumbirtanebanaverebilirmisin?” deyinceherkesibenim

yaptığımaiknaetmiştik.

 

Tuzlularyenmiştatlılartüketilmeyebaşlanmıştı. Bu kadarövgüyü

hakedenpastamdanyemekisteyenarkadaşlardanbiri; şöylebaştanayağa

benisüzerek “hımmm, nedenböyleolduğunşimdianlaşıldı” deyip

iltifatetmiştiaklısırakiloluoluşumuimaederek… Bunlarıböylegüzelyapıpbirgüzel

yiyordumonundemesiyle…

 

Yıllarönceanneminyaşadığıdurumuşimdi ben yaşıyordum.Annembizler

içinyapmadığıyiyeceklerigelenlerimemnunetmekiçin o güzelim

elinintadınıyaptıklarınageçirir, yiyenbirdahayemekisterdi. O da

“niyeböyleolduğunanlaşılıyor!” laflarınaçokmaruzkalmıştı. Acaba

yapıpyediğiiçin mi öyleydi, kiloluydu, hastaydı!..

 

Yazık… Ağızdançıkanlafınnereleregittiğininfarkındaolmayan

düşüncesizinsanlar. Ya da iltifatederkenlafınınnereleregideceğini

bilemeyenler…

 

Yiyentümbayanarkadaşlarbendentarifinialmakistediler.

Ben de şuanyazamamamahepinize mail atarımdemiştim.

 

Birazöncebenimmakinemleçektiğimizfotoğraflarıvepastanın

tarifiniyazıpyolladımarkadaşlara. Ardından da; “A buaradaniyeböyleolduğum

anlaşılıyorduya, bakalım size birşeyolacakmı? Sevgilerhepinize, afiyet

olsun… ” yazmıştım.

 

YENER BALTA, 29 ARALIK 2013