EGO

EGO

 

Ego sen değilsin.Ego her türlü arzuya, hırsa, kurnazlığa sahiptir, her şeyin her zaman zirvesinde olmak ister.

 

Ego ben, benlik, kendinlik. Ego insanın hem özne boyutunu tanımlayan irade, bilinç ve vicdanı hem de onun nesne boyutunu stanımlayan, dürtülerini, iç isteklerini, tutkularını, içsel enerji kaynaklarını içine alan çok boyutlu bir komplekstir. Gurur, öfke, kin, korku bunlar hep egonun beslendiği duygular.Otomatik olarak işleyen ancak irade ve bilinçle kontrol edilebilir olan bu mekanizmalar, psikolojide ego savunma sistemleri olarak adlandırılır.

 

Ego insanın gerçek özünün tam tersidir.Ego sen değilsin.Ego her türlü arzuya, hırsa, kurnazlığa sahiptir, her şeyin her zaman zirvesinde olmak ister.Ego ve zihin arasındaki en güçlü bağ yok olma yani ölüm korkusudur.Bir insan zihniyle özdeşleştiği sürece egodan kurtulamaz ve yaşamını yönetir.Ego sürekli kendisini tehdit altında görür ve güvensizdir.Ego dıştan çok güvenli görünse bile beden sürekli olarak sahte benlik egodan mesajlar alır.Tehlike, ben tehdit altındayım gibi ve sürekli bu mesajlar tarafından üretilen duygu tabi ki korkudur.Korkunun görünüşte pek çok nedenleri vardır.Kaybetme korkusu, başarısızlık korkusu, incinme korkusu vs ama nihaiyi olarak tüm korkular egonun ölümü, yok olma korkusudur.Zihinle de özdeşleşmiş olan egonun vermiş olduğu ölüm korkusu insanın yaşamının her anını olumsuz etkiler.Egosal zihnin ayrılmaz bir parçası olan duygusal acılar da insan yaşamını olumsuz etkiler.İnsanda tedirginlik, yeterince iyi olmadığı düşüncesine ve duygularına neden olur.İnsan, egosal zihin yaşamını yönettiği sürece gerçekten huzur içinde olamaz.Çünkü ego bir şeylerden alınan benlik duygusu olduğundan o dışsal şeylerle özdeşleşmeye ihtiyaç duyar.En yaygın ego özdeşleşmesi mal, yaptığınız iş, toplumsal statü, itibar, bilgi, eğitim, fiziksel görünüm ve bunlar tabi ki çoğaltılabilir.Bunların hiç birisi insanın gerçek kendisi değildir.

 

İnsan gerçekten zihinsel özdeşleşmeyi bırakıp, zihinden özgürleşmesi, çok uyanık, çok anda mevcut ve kendisine karşı çok dürüst olması gerekir.Eğer kendinizi çok hafif, berrak ve derin bir biçimde huzurlu hissederseniz bu sizin gerçekten teslim olduğunuzu gösteren açık bir işarettir.Çünkü zihinsel pozisyonlarla özdeşleşme ortadan kalktığında, gerçek Öz Varlıkla iletişim başlar.

 

-Yaşam şimdidir.

 

-Yaşam durumu bir zihin ürünüdür.

 

Saygılarımla,

Nursen Aslandoğan