KÖR BACA

KÖR BACA

 

Artvin’inköylerindenbirindeyaşıyorduAhmetEfendi, hanımı, kızıveüçoğluile…

 

AhmetEfendi, otobandançıkıpyüksekrakımlıdağlaratırmananyorgunkamyonsürücüleri, dağhavasınıiçineçekereksoluklandıkları, köyhalkıerkeklerininzamanıöldürdükleribiryerolankahvehaneyiişletiyordu.

 

Çocuklarınınkendisigibibukahvehanedeömürlerinitüketmelerinihiçistemedi.Okumayıçokistese de kendisiiçinmümkünolmadı.Çocuklarıiçindüşündüyse de hiçbiriniokutamadı.Kızıerkenyaştaevlenipçolukçocuğakarışmıştı.

Kendiçocuklarınınbuköyde, kendigibiyaşamasınıhiç mi hiçistemediğinden, gelecekiçinkarısıyla bile paylaşamadığıbirbirikimyapmayakararverdi.

 

Kendikazancından her ay artırdığıylabiraltınaldı, aldığıaltınlarıevindehiçbirzamankullanılmayanocağınbacasındaniçeriatarakbiriktirmeyekararverdi.

 

Büyükoğlunun en büyükhayaliİstanbul’dayaşamaktı.En büyükoğulbirişinucundantutmakiçinİstanbul’agitti.Birçokişegirmiş, çıkmıştı.En son başladığımatbaasektöründeçalışmayakararveripbuişinbütünincelikleriniöğrenmişti.Diğerikikardeşini de yanınaalıp, buişiöğretmeyekararlıydı.Onlar da kendisikadarbuiştebaşarılıolsalar da, birbaşkasınınyanındabiryerleregelinemeyeceğini, birmiktarsermayeilebuişebaşlayabileceklerinidüşünüpduruyorlardı. Amasermayeyineredenbulmalıydı.Evet, neredennasılbulmalıydı.Bu nedenlekarakaradüşünüpduruyorlardı.

 

DerkenAhmetEfendioğullarınıyanınaçağırdı.Oğullarıvehanımınıocağınbulunduğuodayatoplayarak, hiçaçılmayanocağındemirkapağınıaçıp, sonradanörülenduvarınıkırıp, parçalanantaşlarıkenarayığıp, o zamanakadarkendisinin bile ne kadarolduğunubilmediğibirikimiyle ilk kezkarşılaşmıştı. Hanımı, tekkelimeetmedenşaşkınlıkvesevinçarasıbirduyguylabirandonakalmıştı.

 

Büyükbirövünçle, “iştetümüsizin” diyerekgöstermiştioğullarına.Bu birikimiiyideğerlendireceklerindeneminbirşekildeoğullarıylauzunuzunkonuşmuştu.

 

Her üçoğuliçinbubirikimbüyükbirsürprizolmuştu.Yıllardırdüşünüpdurduklarısermayehazırönlerindeduruyordu.Babalarına ne denliteşekküretselerazdı.Kısabirsüresonraüçoğul da İstanbul’daküçüktenbaşladıklarıişibüyütüp, birçokisimyapmışfirmalararasındayerlerinialmışlardı.

 

YenerBalta,

29 Nisan 2010