GERİCİ ÖZGÜR KADIN İSTEMEZ!

GERİCİ ÖZGÜR KADIN İSTEMEZ!

 

Çünküözgürkadınonunsonudur.

Özgürkadınkültürdemektir.

Özgür kadın;sanat,resim,edebiyat,kitap,dergi,gazete,heykel,sinema,tiyatro,müzikdemektir.

*

Özgürkadın,akıldemektir…

Öyleşeyh-meyhuçmaz…

Özgürkadındürüsttür.

Şeyhuçmadığızamanzaten ‘Hani uçmadı…

Niyeuçtudiyecekmişim? …’ derözgürkadın.

*

Özgürkadın;modernyaşamdır.

Çatal-bıçakdemektir.

Çağdaşkadıniçin;insanınkarnındazikiredecekdiye her gün bulgur yenilmez.

Ne de sadeceerkeğincanınınistediğibircumagecesisevişmeninkerametivardır.

*

Özgürkadıntemizdir.

Öylekirliçorapları,kokanayakları,tıraşsızyüzü, gülyağındanparfümüolanerkeğisokmazyatağına.

*

Özgürkadındemokrasidir.

Köleolmaz.

Mirasınıister,bireyolaraktanınmakister,sözhakkıister,eşitlikister.

Dayakyiyip, aşağılanıp,itilip-kakılmakistemez.

*

Özgürkadınçağdaşlıktır.

Çünküözgürkadınındoğurupbüyüttüğüçocuklargericiyeaslaümmetolmazlar.

Ne dergâhlaramüşteriçıkarözgürkadınınyetiştirdiğiçocuklardan,netarikatlaramürit,ne de gericiyeoyvereceksaflar…

*

Bu yüzden;gericiözgürkadınısevmez.

Kadınözgürolsunistemez.

Veonuörtmek,kapatmak,susturmak,bastırmakiçinçarşafa-türbanasarmakister.

‘Türban’ diyetutturmalarıbuyüzdendir.

Gericininsonudurözgürkadın…

 

Bekir COŞKUN