LAİKLİK 68

68 HACI OLMAK ZOR İŞ!…

Misak’ı Millî sınırlarımızın yanı sıra  Dil’de ve Kültürde de sınır çizilmek istenmiş, toplumun aydınlanması akılcı bilimsel bir yapılanma kazanılması amaçlanmıştır. Ancak, içte ve dışta cumhuriyet karşıtları çıkarcılar, sömürücüler bu girişimleri baltalamaya çalışmışlardır.

“Kırk yıllık Kani, olur mu Yani…” diye bir deyim vardır. Bin yıllık inanç toplumuna kısa sürede akılcı düşünsel eleştirel bir yapılanma kazandırılması kolay değildi…  Yine de Atatürk”ün bu konularda attığı adımlar uygulamalar önlemler, toplumumuzun yapılanmasında etkin olmuş, aydınlık bir çehre kazandırmıştır.

Okuyacağımız bu yazı da  “Bir bilgilenme ve aydınlanma ” durumuna katkı sağlayabilir, diye düşünüyorum… M.A.

+

ARAPLAR İÇİN DİN BİR TİCARİ ARAÇTIR!… 

+ Araplar Umre hariç, sadece hac’dan yılda 20 milyar dolar kazanmaktadırlar.  Umre’yi de katınca bu rakam 2-3 misline çıkmaktadır.  Alış-veriş ve sair harcamalarla birlikte Arapların toplam hac gelirlerinin yılda 100 milyar dolar olduğu hesaplanmaktadır.

+ Arabistan’a yılda toplam 10 milyon hacı gitmekte ve bu hacılardan her birisi ortalama 10 bin dolar harcama yapmaktadır. Türkiye’den giden hacı sayısı 100 bin civarındadır ve bu sayı sırada bekleyen 750 bin kişinin içinden Diyanet’çe seçilen şanslı olanlardır.

Diyanet’nin hac paket ücreti, kurban hariç 2.500.- ila 6.000.- euro arasında değişmektedir.  Özel şirketlerin paket fiyatları ise 10 – 15 bin euro arasındadır.  Hacılarımızın % 60’ı Diyanet vasıtası ile hacca gitmektedirler.  Türkler hac’ca yılda toplam, yaklaşık 500 bin euro harcamaktadırlar ki bu sadece Diyanet ve özel şirket aracılarına ödenen paradır.

Tüm harcamalar bu rakamı rahatlıkla 2 misline çıkarmaktadır.  İman ve itikat sahibi halkımızın büyük bir çoğunluğunun bu parayı kıt kaynaklarından, tarlasını, karısının altın bileziklerini satarak veya ömür boyu birikimlerini bu uğurda harcayarak yapmakta olduğunu unutmamamız gerekir.

+ Bilindiği üzere süfli Araplar, Müslüman olmadan önce “Putperest-Pagan”dılar.  Yani çok tanrılı din mensubu idiler ve bu tanrıları da putlarla simgeler ve bu putlara tapardılar.  Bu tanrılardan sadece 360 tanesi Kabe’de bulunmakta idi.  Taptıkları toplam put sayısı binleri geçmekte idi.  Bunların en klasikleri; Mekke’deki Lat, Uzza ve Menat’tır ki bu günkü “Şeytan Taşlama” Ritüelinin uzantısı bu putlara tapınmaktan gelmektedir.  Araplar salt bu saçma sapan Şeytan Taşlama ritüelinden yılda en az 500 milyon dolar kazanmaktadırlar.  Bu kazancın nedeni Arapların bu taşları hacılara tanesi 1 dolardan satıyor olmalarıdır.

Şeytan Taşlıyorlar

İlk gün sadece “Büyük Şeytan”a taş atılır.  Bu hacı başına 7 taş demektir.  İkinci ve üçüncü günler ise 3 şeytana birden taş atılır ki bu şeytan başına 7 taştan hacı başına 21 taş demektir.  Etti mi hacı başına 49 taş yani 49 dolar… Bu sayı’ya +1 gün Mina’da (Şeytan taşlanan yer) geceleyenlerin atması gereken 7 taşı da eklediğinizde eder size hacı başına 70 taş.  10 milyon hacı çarpı 49 dolar, hadi tamamı son 7 taşı atmadığına göre, diyelim ortalama adam başı 60 dolardan yılda toplam 600 milyon dolar sadece taş satmaktan süfli Arabın kasasına girmektedir.  Bu taşlar yukarıda gördüğünüz konik kuyunun dibinden toplanır ve tekrar tekrar satılır hacılara…