DİLENCİ KADIN

DİLENCİ KADIN

“Allah ne muradınvarsaversin” dedidilencikadın.Örtülübaşıyanayatık, ağlamaklısesiyle, eliaçıkyanımayanaştı. Durdum, nefeslendim, gülümsedimkendisine…  Arkasındakendigibikumaşlarlaörtülübirkadınvebir de küçükkızçocuğu…

“Allah banadeğilsanaversin!” dedimsevecenbirsesle.

“Niyebanaversin, sana da versinabla” dedigülümseyerek.

“Banaduaedeceğinekendineduaetsene” dedim.

Bu lafımaşaşırarak, afalladı, duraksadı!..

 

Ankara’daAralıkayınınkeskinsoğuğundasokakta, cumagünününbereketiyledileniyordu.

“Bakbusoğuktasendileniyorsun. Bir de benimiçinduaediyorsun, banadeğilkendineduaetsene” dedim.

“Allah sınıyorbizibuhayatta!” diyerekyaşadığıhayattanmemnunolduğunubelirtiyordu.…Bulunduğudurumukabullenmiştiçoktan…

“Allah senisınıyor da beninedensınamıyor?” diyesordum.

“Olur mu abla, hepimizbuhayattabirsınavdayız.” diyerekkendineöğretilenezberibanadayattı.

“Ötedünyadabelkidahaiyibirhayatbizibekliyor.” dedi.

“Hangiötedünya?” dedim. “Ne varsabudünyada!” dedim.

“Tövbe de abla!” dedibanaşaşkın, telaşlıbakışlarıyla…

“Şu an budünyadayaşıyoruz… Buradagüzelyaşayamadıktansonraötedünyayışimdidenniyedüşünüyorsunki?” dedim.

“Ne varmışhalimde, çokşükürabla…” dedikendinigeriçekerek.

“Şuhaline mi şükrediyorsun, busoğuktaüstündebaşındayokbir de dileniyorsun?” dedim.

Birbanabaktı, bir de birliktedilendiğikadına, kaçacakdelikarargibiuzaklaştıbenden;

“Bakduydun mu, ne diyorkadın, ötedünyayokdiyor, nelerdiyorduyhele… Tövbetövbe!..” diyerekkendindenuzaklaştırıyordolaylısöylediğilafı…

Şaşırmıştıdilencikadın, varsayoksakendibildiğiydi.Kendibildiğininkarşısıbirfikirolduğunuduymaya bile tahammüledememişti…

“Tövbe de hanım, tövbe de bacım…” sözlerikulağımageliyorduarkamdabıraktığımdilencikadının…

 

YENER BALTA, 31 ARALIK 2013

X

Yener,

Çokgüzelolmuş,

Sanki ben yazmışım…

 

DilencininkişiliğindekimiMüslüman’ıninançdünyasınıçokgüzelyansıtmışsın.

Onasoru-yanıtınçokgüzel: “Allah senisınıyor da beninedensınamıyor?”

Öyleya Allah, bulabulabugaripMüslüman’ımıbuluyordeneyecek?

Allah’ınbaşkaişi mi yoksanki…

Sevgiler,

HayriBalta, 2.11.2014

X

 

Gülçindilencikadın.

Son yazınçokgüzelolmuşelinesaglıkdiyecekbişeybulamıyorum

 

X

 

DUYGU

HayriHocam, “abla” kelimesigeçmesesizinyazınızzannedecektim.

 

Sevgiler

 

X

 

Yenerhanıma da tşkbizimlepaylaşanHayriağabey’e de.

Harikabirtrajedi-komedi!

Yenerhanımharikabirmantıkkurmuş:

Kendineduaetsene!

Kadınınyanıtsözleri de ilginç:

“Ne varhalimde!”

İseMesih’insözüaklımageldi: “Ne mutlu RUHİ İHTİYAÇLARININ BİLİNCİNDE OLANLARA!”

Ne varmışhalimde!

:) Gülermisinağlarmısın?

Sevgilersaygılar.

Mustafa Dinçer, 2.1.2014

 

X